Sundhedsklinikker på Rosenvænget

Sundhedsklinikkerne udfører sygeplejeydelser, forebygger og informerer om sygdom samt inspirerer til et aktivt dagligliv.

Der er to sundhedsklinikker på Rosenvænget.

Sundhedsklinikkerne er åbne alle hverdage. Du kan selv være med til at bestemme tidspunktet for din konsultation. Du møder fortrinsvis den samme sygeplejerske hver gang.

Sundhedsklinikkerne er handicapvenligt indrettet og ligger i stueplan ved hovedindgangen.

Det er gratis for dig at komme i sundhedsklinikkerne for råd, vejledning og behandling. Henvisning fra læge eller hospital er ikke nødvendig.

Borgere, der er bevilliget hjemmepleje, modtager som udgangspunkt sygeplejen i sundhedsklinikkerne i stedet for eget hjem. Det er sygeplejersken, der vurderer, om du skal have tilbud om sygepleje på klinikken eller i dit hjem.

Sundhedsklinikkerne tilbyder:

  • individuel vejledning om helbredsspørgsmål
  • sygeplejeopgaver som sårbehandling, medicindosering, antabusbehandling, lægeordinerede injektioner, blodtryksmåling, pleje af kateter og pleje af stomi
  • hjælp til livsstilsændringer, f.eks. i forhold til rygning, kost og motion, herunder tilbud om kontrolvejning
  • kendskab til muligheder for aktivitet og samvær
  • orientering om kommunens øvrige tilbud og henvisning hertil.

Kontakt

Rosenvænget
P. Knudsens Vej 6
8930 Randers NØ
Tlf.: 2329 0658

Demenskoordinator
Lise Lotte Wagner
Tlf.: 5197 9825

Træffes i klinikken den tredje mandag i måneden fra kl. 14.00-15.00.

Kontinenssygeplejeske
Helle Skøtt
Tlf.: 8915 2915

Åbningstider

Sundhedsklinikkerne har åbent alle hverdage fra kl. 07.30-15.00 efter aftale.

Der er telefontid fra kl. 13.00-14.00.