Rosenvænget

Ældrecentret Rosenvænget ligger i den nordøstlige del af Randers by på P. Knudsens Vej. Centret ligger meget naturskønt med direkte adgang til grønne områder.

Pleje og hjælp

Vi tilbyder forskellige former for pleje og hjælp på Rosenvænget. Hvilken pleje og hjælp, du får, afhænger af dine ønsker og behov.

Aktiviteter og træning

Vi har både åbne tilbud om aktiviteter og træning og tilbud, du skal visiteres til.

Faciliteter

Her kan du læse om faciliteterne på Rosenvænget. Vi har bl.a. en café, et stort mødelokale og træningslokaler til rådighed.

Ældreportalen

Ældreportalen

På Ældreportalen kan du som bruger, pårørende eller anden interessent finde relevante oplysninger om Randers Kommunes tilbud på ældreområdet.

Træningshøjskolen

Træningshøjskolen

Formålet med Træningshøjskolen er at forbedre mulighederne for at få en selvstændig og meningsfuld tilværelse og blive mere uafhængig af hjælp.

Økobageriet

Økobageriet

Vi har et kommunalt økologicertificeret bageri, som hører under Ældreområde Nord. Bageriet bringer ud til alle ældrecentrene i området.