Aktiviteter og træning

Åbne aktiviteter

Åbne aktiviteter styres af deltagerne selv eller af frivillige.

Aktiviteter du kan visiteres til

Aktivitetscenter Rosenvænget tilbyder vedligeholdende aktiviteter efter servicelovens §86, stk. 2.

Genoptræning

Træningscenter Rosenvænget tilbyder både ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræning.

Vedligeholdelsestræning

Vi tilbyder vedligeholdende træning efter Servicelovens §86, stk.2, hvor formålet er fastholdelse af funktionsniveau, så den enkelte borger kan bevare mulighederne for at udføre vante aktiviteter og styrke muligheden for at klare sig i eget hjem.

Selvtræning

Selvtræning er et tilbud til raske pensionister og efterlønsmodtagere, der gerne vil holde sig i form og har lyst til at træne på egen hånd med de forskellige motionsmaskiner i træningscenteret.

Kørsel

Hvis ikke du selv er i stand til at klare transport til aktivitetscentret, kan du henvende dig til personalet med henblik på at få en bevilling til kørsel med taxa.