Pleje og hjælp

Her finder du information om forplejning, rengøring, tøjvask, hjælp til indkøb, hjælpemidler og hørevejledning på Rosenvænget.

Du kan vælge at tilberede din egen mad i din bolig, eller du kan nyde maden i boenheden.

På Rosenvænget har vi kostnøglepersoner, som er blevet undervist i kost og ernæring. Der er således kvalificeret personale til hjælpe dig, hvis du har en dårlig ernæringstilstand. Personalet kan give dig råd og vejledning og udarbejde en ernæringsplan, som passer til dit behov.

Som udgangspunkt følger vi Randers Kommunes kvalitetsstandarder, hvilket betyder, at der gives hjælp til rengøring hver 14. dag. Dit badeværelse gøres dog rent en gang om ugen i forbindelse med dit bad. Du hjælper selv til i den udstrækning, det er muligt.

Rengøringen kan omfatte følgende opgaver:

Entre: Støvsugning, gulvvask og aftørring af støv

Soveværelse: Støvsugning, gulvvask, aftørring af støv og skift af sengetøj

Badeværelse: Rengøring af håndvask, tilstødende væg, toilet, badekar og øvrigt inventar samt gulvvask

Opholdsstue: Gulvvask, aftørring af støv i ståhøjde og støvsugning af gulv, gulvtæpper, gulvpaneler og polstrede møbler

Køkken: Støvsugning, gulvvask, rengøring af køkkenbord og hårde hvidevarer (udvendigt) samt evt. afrimning/aftørring af køleskab og fryser

Der er ingen aftaler om hovedrengøring. Pårørende eller andre må gerne gøre hovedrent. Det er også muligt at købe privat rengøring.

Du kan få hjælp til transport af vasketøj til og fra vaskehus, vask i vaskemaskine, pakning til vaskeri og renseri, tørring og sammenlægning af tøj og at lægge tøj på plads.

Det er muligt at købe en vaskepakke, så personalet hjælper med at vaske tøjet i boenhedens vaskeri.

Du vil normalt få vasket tøj hver 14. dag i forbindelse med rengøring.

Hvis du har andre ønsker, f.eks. at din familie ordner det, er det også muligt.

Du kan få ugentlig hjælp til bestilling af dagligvarer, hvis du eller dine pårørende ikke kan klare det selv.

Denne form for hjælp omfatter information om butikker med et rimeligt varesortiment og gratis udbringning, valg af varer og bestilling, modtagelse, udpakning og at sætte varer på plads.

Kun i ganske særlige tilfælde kan der hentes varer i butikker, f.eks. i forbindelse med udskrivning fra sygehus.

Indkøb af tøj og lignende kan ske efter nærmere planlægning.

Et hjælpemiddel er et produkt, der er fremstillet for at afhjælpe en funktionsnedsættelse.

Nogle hjælpemidler kan gøre dig mere selvhjulpen, f.eks en kørestol, badebænk eller rollator. Andre hjælpemidler kan være til hjælp for det personale, som hjælper dig i din dagligdag, f.eks en personløfter.

Hvis du har et varigt handicap, f.eks. dårlig hørelse eller lammelse, kan du få tilskud til hjælpemidler, forbrugsgoder og nødvendige ændringer af din bolig.

Læs meget mere om hjælpemidler på Randers Kommunes hjælpemiddelportal.

Udlevering af batterier til høreapparater foregår på Hørecenter Midt og biblioteksfilialerne i Kristrup, Dronningborg og Langå samt i bogbusserne.

Kontakt

Hørecenter Midt holder til på Randers Sundhedscenter.

Biografgade 3, plan 3
8900 Randers C
Tlf.: 8915 8680

Åben træffetid uden forudgående aftale
Mandag, onsdag og torsdag fra kl. 09:00-11:00

Telefontid
Mandag til torsdag fra kl. 09:00-13:00