Bruger-/pårørenderåd

På Rosenvænget er der bruger-/pårørenderåd i de enkelte boenheder. De består af personalerepræsentanter, beboere, ledere og pårørende.

I hver boenhed finders der et bruger-/pårørenderåd.

Rådet består af 4-6 medlemmer fordelt på:

  • 1-2 beboere
  • 1-2 pårørende
  • 1 personale 
  • Den daglige leder af boenheden

Valg til rådet foregår på en generalforsamling en gang om året. Der afholdes ca. 4 møder om året, hvoraf det ene kan være valgmødet.

Formålet med rådet er, at have en dialog omkring hverdagen i boenheden, således at du sikres indflydelse på egen dagligdag.

Det enkelte råd aftaler der ud over, hvordan det kan medvirke til at bedre hverdagen.