Bruger-/pårørenderåd

Der er et bruger-/pårørenderåd i de enkelte boenheder. Rådene består af en personalerepræsentant, beboere, pårørende og lederen af boenheden.


Formålet med bruger-/pårørenderådet er at have en dialog om hverdagen i boenheden, så du sikres indflydelse på egen dagligdag. Bruger-/pårørenderådet aftaler, hvordan det kan medvirke til at forbedre hverdagen.

Valg til bruger-/pårørenderådet foregår på en generalforsamling en gang om året. Der afholdes ca. fire møder om året, hvoraf det ene kan være valgmødet.