Praktiske oplysninger

Tv

Beboeren skal selv betale licens. Hvis man har udeboende ægtefælle, der betaler licens, dækker denne. Der kan søges om licensnedsættelse.

Telefon

Der er telefonstik i alle boliger. Ønsker du at flytte din telefon med, skal du selv sørge for flytning af nummer.

Internet

På centret er der aktivitetslokaler eller computerrum med internetforbindelse. Spørg personalet om mulighederne.

Forplejning

Der er mulighed for at købe fuld forplejning. I fuld forplejning indgår hovedmåltider og mellemmåltider inkl. drikkevarer, dog uden kapsel- og propvarer.

Der er mulighed for diætmad.

Rygning

Rygning er tilladt i lejligheden, når der ikke er personale til stede.

Forsikringer

Beboerne skal selv sørge for forsikringer.

Nødkald

I plejeboligerne kræves der en særskilt bevilling til nødkald.

Kontakt Visitationen

Egen læge

Man kan beholde egen læge efter indflytning i plejebolig.

Husdyr

Der må som udgangspunkt ikke bo husdyr i boligen.

Frisør

Du beholder din nuværende frisør. Der er også mulighed for at få en frisør til at komme hos dig. Der er egenbetaling. Personalet kan være behjælpelig med at bestille tid hos frisør, bestille transport o. lign.

Tandpleje

Du beholder din tandlæge. Er du af fysiske grunde ude af stand til at besøge denne, er der mulighed for at blive tilmeldt Omsorgstandplejen. Det betyder, at tandlægen evt. kan komme hjem til dig.

For tandpleje er der en egenbetaling. Personalet kan være behjælpelig med at tilmelde til tandpleje, bestille transport o. lign.

Fodpleje

Du beholder din vanlige fodplejer. Du kan evt. tilmelde dig en af de fodplejere, der kommer i huset.

For fodpleje er der en egenbetaling. Personalet kan være behjælpelig med at tilmelde til fodpleje, bestille transport o. lign.

Indkøb

Dig selv eller dine pårørende kan fortsætte med at gøre dine indkøb. Har du behov for hjælp, vil personalet være behjælpelig med at bestille varer hos købmand eller eventuelt handle ind i vores café. Indkøb af tøj og lignende kan ske efter nærmere planlægning.

Vaskeordning

Det er muligt at købe en vaskepakke. Dette betyder, at personalet hjælper med at vaske tøjet i boenhedens vaskeri. Har du andre ønsker fx, at din familie ordner det, er det også muligt.

Daglig rengøring

Som udgangspunkt følges Randers Kommunes kvalitetsstandarder, hvilket betyder, at der bliver ydet hjælp til rengøring hver 14. dag. Du hjælper selv til i den udstrækning det er muligt. Badeværelset rengøres 1 x ugentligt i forbindelse med bad.

Hovedrengøring

Der foreligger ingen aftaler om hovedrengøring. Pårørende eller andre må gerne gøre hovedrent, ligesom det er muligt at købe sig til privatrengøring.