Boligerne på Rosenvænget

På Rosenvænget har vi plejeboliger, aflastningsboliger, demensboliger og ældreboliger med kald. Boligerne er fordelt på fem forskellige afdelinger.