Boligerne på Rosenvænget

På Rosenvænget har vi plejeboliger, aflastningsboliger, demensboliger og ældreboliger med kald. Boligerne er fordelt på fem forskellige afdelinger.

Der er en afdeling med ældreboliger, en afdeling med demensboliger og tre afdelinger med plejeboliger. Aflastningsboligerne ligger i to af afdelingerne med plejeboliger.

Rosenvænget har 35 plejeboliger fordelt på tre boenheder. De tre boenheder hedder Mælkebøtten, Violen og Liljen.

Mælkebøtten har 11 plejeboliger.

Violen har 12 plejeboliger.

Liljen har 12 plejeboliger.

Alle plejeboligerne er toværelseslejligheder.

Der er et kaldeanlæg i hver bolig, så du døgnet rundt kan komme i kontakt med personalet.

I hver boenhed er der et hyggeligt fælles opholdsrum med tilhørende køkken og fælles vaskeri.

I boenhederne med plejeboliger er der primært ansat uddannet personale som f.eks. social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Boenheden Solsikken er indrettet som en skærmet enhed for demente beboere på Rosenvænget. Der er 11 demensboliger.

I demensboligerne er der tilknyttet medarbejdere, som hjælper beboerne med at klare dagligdagen.

Alle boliger er lyse og rummelige toværelseslejligheder.

I boenheden er der et hyggeligt fælles opholdsrum med tilhørende køkken og fælles vaskeri.

Der er et kaldeanlæg i hver bolig, så du døgnet rundt kan komme i kontakt med personalet.

Rosenvænget har tilknyttet 32 ældreboliger med kald. Afdelingen med ældreboliger hedder Rosenlunden.

Rosenlunden ligger i umiddelbar forlængelse af Rosenvænget.

Ældreboligerne er toværelseslejligheder med køkken og bad.

Korttidspladserne er beregnet til borgere, der i en periode har et særligt pleje- og omsorgsbehov, som ikke kan løses i eget hjem.

Man kan for eksempel have brug for en korttidsplads i forbindelse med udskrivning fra sygehus, ved sygdom eller for at aflaste pårørende, som passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Borgeren bor kun i boligen i en begrænset periode og har samtidig en permanent bolig andetsteds i kommunen. Opholdets længde aftales ved indflytning og kan være op til tre uger med mulighed for forlængelse i særlige tilfælde. Borgeren betaler ikke husleje, men skal selv betale for kost og eventuel vask under opholdet.

Alle former for korttidspladser er placeret på eller tæt på et plejecenter, så der altid er personale i nærheden.

Rosenvænget har tre korttidspladser fordelt på to boenheder; Violen har en korttidsplads, og Liljen har to korttidspladser.

Alle korttidspladserne på Rosenvænget er toværelseslejligheder.

Sådan får du en bolig på Rosenvænget

Upraktiske boligforhold, utryghed eller høj alder er ikke i sig selv nok til, at du kan blive tildelt en plejebolig eller ældrebolig med kald.

Du kan søge om en ældrebolig med kald, plejebolig eller demensbolig via kommunens visitationsafdeling.

Ældreboliger med kald er for ældre eller handicappede, der har brug for nogen fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt.

Plejeboliger er for personer med et stort behov for fysisk eller psykisk pleje og omsorg døgnet rundt. Du kan søge om en plejebolig, hvis du på trods massiv hjælp ikke kan klare at bo alene. Det vil typisk være, når hjemmeplejens eller dine pårørendes støtte og pleje ikke længere er nok.

Nogle plejeboliger er specielt indrettet til demente personer. Før du kan søge om en demensbolig, skal du være lægeligt udredt. Efter udredning kan du kontakte visitationsenheden.

Du skal være indstillet på at flytte, når du bliver tildelt en bolig. Hvis du siger nej til din førsteprioritet, slettes du af ventelisten. Hvis du siger nej til en bolig, der ikke er din førsteprioritet, vurderer visitatoren, om du alligevel kan blive stående på ventelisten.