Genoptræning

Træningscenter Rosenvænget tilbyder både ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræning.

Vi er et træningsteam bestående af fysioterapeuter, ergoterapeuter og træningsassistenter. Den enkelte borger skal føle sig velkommen, og vi arbejder aktivt på at skabe en hyggelig og humoristisk atmosfære blandet med høj faglighed.

Træningscentret er placeret på Plejecenter Rosenvænget. Vi varetager overvejende træningsopgaver for lokalområdet. Vi har borgere i alle aldersgrupper. I træningsrummene har vi et bredt udvalg af træningsmaskiner, samt mindre træningsredskaber.

Genoptræning servicelovens §86 stk. 1

Genoptræning til borgere med funktionsnedsættelse efter sygdom kan søge om dette tilbud. En fysioterapeut vil vurdere, hvorvidt der er behov for individuel træning, eller om træningen kan foregå på et hold.

Genoptræning §140

Derudover tilbyder vi også genoptræning til borgere, som efter udskrivning fra hospital har fået udarbejdet en genoptræningsplan.

På Træningscenter Rosenvænget genoptræner vi overvejende borgere med:

  • forskellige rygdiagnoser
  • ortopædkirurgiske diagnoser (f.eks. efter operation i fødder, knæ, hånd, albue og skuldre, knoglebrud, indsættelse af nye led i skuldre-hofte og knæ)
  • medicinske diagnoser
  • neurologiske diagnoser

Ved første undersøgelse vurderer vi, hvorvidt den videre træning/behandling skal foregå individuelt eller på hold.